ΧΑΡΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ
ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ
ΕΥΛΟΓΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ.Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΕΧΕΙ ΤΡΙΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΤΟΝ ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΜΟ,
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΑ.
ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ


ΠΙΣΤΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΓΙ'ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙἈΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ!!!!!!!!


Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΘΕΛΕΙ ΟΧΙ Ν΄ΑΔΕΙΑΣΟΥΝ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ,ΑΛΛΑ ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΟ ΤΟ ΦΡΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΙΣΤΗ.
ΠΑΤΗΡ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ;


1.Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ;

2.Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ;

3.Ο ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ;

4.ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ;


ΑΡΑΓΕ ΠΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ;ΤΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

Α) ΤΟΥ ΑΔΑΜ

Β)ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

Γ)ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ.

ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ
Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΘΕΜΑ !!!!!!!


Screenshot (1).png

Ουκρανία: Κυριακής της ορθοδοξίας, ο επίσκοπος Λογγίνος της κανονικής εκκλησίας που υπάγετε στο πατριαρχείο Μόσχας, αναθεματίζει τον οικουμενισμό και την ψευτο σύνοδο της Κρήτης !
ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ
1) - Τοῖς παγγελλομένοις τά τν λλήνων, τοι εδωλολατρν, δυσσεβ δόγματα καί ναβιοσι τά μυθικά ατν πλάσματα ρχαιολάτραις καί νεοπαγανιστας, νάθεμα (γ΄).
2) - Ἀρεί τ πρώτ θεομάχ καί ρχηγ τν αρέσεων, νάθεμα (γ΄).
3) - Μακεδονίῳ τ δυσσεβε καί Νεστορί τ θεηλάτ, τ παθητήν λέγοντι τήν γίαν Τριάδα, καί Οὐαλεντίν δυσσεβε τ παράφρονι, νάθεμα (γ΄).
4) - Πέτρῳ τ Κναφε καί παράφρονι, τ λέγοντι «γιος θάνατος, σταυρωθείς δι’μς», νάθεμα (γ΄).
5) - Παύλῳ τ Σαμοσατε καί Θεοδοτίωνι τ τούτου συμμύστη καί μόφρονι, σύν λλ Νεστορί παράφρονι, νάθεμα (γ΄).
6) - Πέτρῳ Δειλαί τ αρετικ, τ καί Λυκοπέτρ πονομαζομέν, Ετυχί τε καί Σαββελλί τος κακόφροσιν, νάθεμα (γ΄).
7) - Ἰακώβ ρμενί τ Ζανζάλ, Διοσκόρ «πατριάρχ» λεξανδρείας καί Σεβήρ τ δυσσεβε, μα Σεργί, Παύλ καί Πύρρ τος μόφροσι, σύν Σεργίῳ, μαθητ το Λυκοπέτρου, νάθεμα (γ΄).
8) - Τοῖς ριγενιστας καί τος παδος καί διαδόχοις ατν, νάθεμα (γ΄).
9) - Ὅλοις τος Ετυχιανιστας καί Μονοθελήταις καί ακωβίτες καί ρτζιβουρίταις καί πλς πσιν αρετικος,  νάθεμα (γ΄).
10) - Τοῖς κπεσοσι αρεσιάρχαις καί ρνουμένοις τήν γίαν Δ΄ Οκουμενικήν Σύνοδον, Καρεκίν Β΄ ρμενίας, Θεοδώρ Β΄ Αγύπτου, Παύλ Αθιοπίας, γνατί-φραίμ Β΄ Συροϊακωβιτν, Βασιλεί-Θωμ Α΄ Μαλαμπαριανν-νδιάνων, τος κακς νομάζουσιν αυτούς ρθοδόξους καί τοῖς ατος κοινωνοσι, νάθεμα (γ΄).  
11) - Τοῖς ρνουμένοις τάς γίας Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ καί Ζ΄ Οκουμενικάς Συνόδους Μονοφυσίταις, Μονοθελήταις καί Μονοενεργήταις, νάθεμα (γ΄).
12) -Τῷ φρυαξαμέν συνεδρί κατά τν σεπτν Εκόνων,νάθεμα (γ΄).
13) - Εἴ τις ο προσκυνε τόν Κύριον μν ησον Χριστόν ν Εκόνι περιγραπτόν κατά τό νθρώπινον, τω  νάθεμα (γ΄).
14) - Βαρλαάμ Καλαβρῷ, Γρηγορί κινδύν, Προχώρ Κυδώνι, Νικηφόρ Γρηγορ, Γεωργί Λαπίθ καί τος παδος καί διαδόχοις ατν, νάθεμα (γ΄).
15) - Τοῖς κηρύσσουσι καί διδάσκουσι τήν αρεσιν το νεοβαρλααμισμο, νάθεμα (γ΄).
16) - Τῷ κανονικς νυποστάτ καί κπεσόντι αρεσιάρχ Πάπ Παλαις Ρώμης Φραγκίσκ τ Α΄ καί τος ατ κοινωνοσι, νάθεμα (γ΄).
17) - Τοῖς Μαρτίν Λουθήρ, ωάνν Καλβίν, Οὐρλίχ Σβιγλί καί ρρίκ τ 8 δυσσεβε βασιλε καί τος σύν ατος συγκροτήσασι τάς αρετικάς παραφυάδας τς Διαμαρτυρήσεως, νάθεμα (γ΄).
18) - Τῷ αρεσιάρχ τς θρησκευτικς παρασυναγωγς το γγλικανισμο ουστίν Γουέλμπι καί τος ατ κοινωνοσι, ἀνάθεμα (γ΄).
19) - Τοῖς ρνουμένοις καί καθυβρίζουσι τήν Παναγίαν, μοούσιον, διαίρετον καί Ζωοποιόν Τριάδαν Ραββίνοις το ουδαϊσμο, σλαμιστας καί μέλεσι τς νωνύμου φυλλαδικς ταιρίας Σκοπιά το Πύργου τν «Μαρτύρων» το εχωβ, νάθεμα (γ΄).
20) - Τοῖς δυσφημοσι τά ερά Μυστήρια τς ρθοδόξου κκλησίας Βαπτιστας, ντβεντιστας καί Πεντηκοστιανιστας, νάθεμα (γ΄).
21) - Τοῖς κηρύσσουσι καί διδάσκουσι τήν παναίρεσιν το διαχριστιανικο καί διαθρησκειακο συγκρητιστικο οκουμενισμο, νάθεμα (γ΄).
22) - Τοῖς κηρύσσουσι καί διδάσκουσι τήν μεταπατερικήν, νεοπατερικήν, συναφειακήν καί μετακανονικήν αρεσιν, νάθεμα (γ΄).
23) - Τοῖς ρνουμένοις τάς γίας Η΄ καί Θ΄ Οκουμενικάς Συνόδους, τάς συγκληθείσας πί Μεγάλου Φωτίου καί γίου Γρηγορίου Παλαμ, παποφιλιοκβιστας, νάθεμα (γ΄).
24) - Τῷ προτεσταντικ λεγομέν «Παγκοσμί Συμβουλί κκλησιν»-Αρέσεων, ν διδάσκεται τιπασαι α αρέσεις κλδοι εσί τς Μις κκλησας το Χριστο, καί τος ρθοδόξοις, τος συμμετέχουσι ν τας ντικανονικας συμπροσευχας μεθ’αρετικν κατ τήν λεγομένην «βδομδα προσευχς πρ τς ντητος τν χριστιανν», νάθεμα (γ΄).
25) - Τοῖς ντορθοδόξοις κειμένοις τοῦ Τορόντο (1950), Μπαλαμάντ (1993), Σαμπεζύ (1994), Πόρτο λέγκρε (1997) καί Πουσάν (2013), νάθεμα (γ΄).
26) - Τοῖς διδάσκουσι τι α αρέσεις, ατινες πεκόπησαν κ τς ρθοδόξου κκλησίας, συμπεριλαμβάνονται ντός ατς, τάς ποας καί ὀνομάζουσι «τελες κκλησίας» καί τι στι σωτριος Χρις, γκυρον βπτισμα κα νεργοσα Χρις τς ερωσνης κτς τς Μις, γας, Καθολικς κα ποστολικς ρθοδξου κκλησας, νάθεμα (γ΄).
27) - Τοῖς κηρύσσουσι καί διδάσκουσι τήν αρεσιν τι κάστοτε Οκουμενικός Πατριάρχης πρτος στί νευ σου, νάθεμα (γ΄).
28) -Των αιρετικών κειμένων της ληστρικής ,αιρετικής και οικουμενιστικής ψευδοσυνόδου της Κρήτης του Ιουνίου 2016, τη λεγομένῃ «Αγί και Μεγάλη Συνόδ της Ορθοδόξου Εκκλησίας», και αυτών που τα δέχονται και τα εφαρμόζουν εν πραξη, κείμενα που  :
- θεσμοθετούν τον διάλογο σε προτεσταντικές πλατφόρμες και όχι με το Ορθόδοξο κριτήριο της ομολογίας  (Τίτος κεφ 3 παραγ 10)
-Θεσμοθετούν την λεγομένη " αποκατάσταση  ενότητας των Χριστιανών"  και την ιστορική ονομασία του όρου των "εκκλησιών"για τους Αιρετικούς  .
-Θεσμοθετούν το Σύνταγμα  του λεγομένου «Παγκόσμιου Συμβούλιου Εκκλησιών» ως βάση του  διαλόγου με αιρετικούς
- τον δογματικό μινιμαλισμό!
-Θεσμοθετούν την Δήλωση του Τορόντο που δηλώνει οτι υπάρχουν μέλη της Εκκλησίας και εκτός των τειχών Της, ότι υπάρχει Εκκλησία εκτός Ορθόδοξης Εκκλησίας και ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι περισσότερο από κάθε μέλος -ομολογία- του λεγομένου «Παγκόσμιο Συμβούλιου Εκκλησιών»  
-Θεσμοθετούν τους μεικτούς γάμους με μια ψεύτικη οικονομία
-Θεσμοθετούν την θεωρία του Ιωάννη  Ζηζιούλα για το"ανθρώπινο πρόσωπο" τοῖς κακοδόξοις ατς κειμένοις καί τος ποδεχομένοις καί φαρμόζουσι τάς αρετικάς ατς ποφάσεις, νάθεμα (γ΄).  
29) - Τῇ Μασονί καί τ διεθν φρικώδ Σιωνισμ,  
νάθεμα (γ΄).
30) - Ὅλοις τος αρετικος,  νάθεμα (γ΄).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου