ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ
ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.
“Τα Χριστούγεννα είναι, άμεσα συνδεδεμένα και με τη Σταύρωση και την Ανάσταση, αλλά και την Ανάληψη και την Πεντηκοστή. Ο Χριστός-Θεάνθρωπος χαράζει το δρόμο, που καλείται να βαδίσει κάθε σωζόμενος άνθρωπος, ενούμενος μαζί Του. Ο Ευαγγελισμός και τα Χριστούγεννα οδηγούν στην Πεντηκοστή, το γεγονός της θεώσεως του ανθρώπου εν Χριστώ, μέσα δηλαδή στο σώμα του Χριστού. Αν τα Χριστούγεννα είναι η γέννηση του Θεού ως ανθρώπου, η Πεντηκοστή είναι η τελείωση του ανθρώπου ως Θεού κατά χάριν. Με το βάπτισμά μας μετέχουμε στη σάρκωση, το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού, ζούμε και μεις τα «Χριστούγεννά μας», την ανά-πλασή μας. Οι Άγιοι δε, που φθάνουν στην ένωση με το Χριστό, τη θέωση, μετέχουν στην Πεντηκοστή και φθάνουν έτσι στη τελείωση και ολοκλήρωση του αναγεννημένου εν Χριστώ ανθρώπου. Αυτό σημαίνει εκκλησιαστικά πραγμάτωση του ανθρώπου, εκπλήρωση δηλαδή του σκοπού της υπάρξεώς του”.
Πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ

ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥ ΠΑΤΕΡΑ.ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΚΥΡΙΕ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΣΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ.

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ & ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 27/4/2013

ΠΡΩΪ ΩΡΑ 07:00 – ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΣΠΕΡΑΣ ΩΡΑ 06:00 – Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ  28/4/2013

ΠΡΩΪ ΩΡΑ 07:00 – ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΣΠΕΡΑΣ ΩΡΑ 07:30 – Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/4/2013

ΠΡΩΪ ΩΡΑ 07:00 – ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΣΠΕΡΑΣ ΩΡΑ 07:30 – Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 30/4/2013

ΠΡΩΪ ΩΡΑ 07:00 – ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΣΠΕΡΑΣ ΩΡΑ 07:30 – Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ

ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 1/5/2013

ΠΡΩΪ ΩΡΑ 07:00 – ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΣΠΕΡΑΣ ΩΡΑ 07:30 – Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ  ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ

& Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 2/5/2013

ΠΡΩΪ ΩΡΑ 07:00 – ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΑΣ ΩΡΑ 07:30 – Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/5/2013

ΠΡΩΪ ΩΡΑ 09:00 – Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ

ΠΡΩΪ ΩΡΑ 11:00 – Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ

ΕΣΠΕΡΑΣ ΩΡΑ 07:30 – Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4/5/2013

ΠΡΩΪ ΩΡΑ 07:00 – ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΑΣ ΩΡΑ 11:00 - Η ΠΑΝΝΥΧΙΔΑ

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 5/5/2013

ΩΡΑ 12:00  ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΝ

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΣΠΕΡΑΣ ΩΡΑ 07:30 - Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
 

ΙΕΡΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ

ΦΕΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΑ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΘΑ ΤΕΛΕΣΟΥΜΕ ΠΕΝΗΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.
Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 07:00 π.μ.
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΘΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ 06:00μ.μ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ & 07:00μ.μ.ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ.

ΟΣΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΕΛΕΣΟΥΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΗΜΩΝ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 03/04/2013

ΩΡΑ 06:00 Μ.Μ. – ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΙΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Θ΄ ΩΡΑΣ

ΩΡΑ 07:00 Μ.Μ. - ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/04/2013

ΩΡΑ 06:00 Μ.Μ. – ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ

ΩΡΑ 07:00 Μ.Μ. - ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Γ΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 06/04/2013

ΩΡΑ 07:00 Π.Μ. – ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ 07/04/2013

ΩΡΑ 07:00 Π.Μ. – ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/04/2012

ΩΡΑ 06:00 Μ.Μ. – ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΙΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Θ΄ ΩΡΑΣ

ΩΡΑ 07:00 Μ.Μ. – ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/04/2013

ΩΡΑ 06:00 Μ.Μ. – ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑΣ

ΩΡΑ 07:00 Μ.Μ. - ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Δ΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/04/2013

ΩΡΑ 07:00 Π.Μ. – ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ 14/04/2013

ΩΡΑ 07:00 Π.Μ. – ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/04/2012

ΩΡΑ 06:00 Μ.Μ. – ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΙΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Θ΄ ΩΡΑΣ

ΩΡΑ 07:00 Μ.Μ. – ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/04/2013

ΩΡΑ 06:00 Μ.Μ. – ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

ΩΡΑ 07:00 Μ.Μ. - ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/04/2013

ΩΡΑ 07:00 Π.Μ. – ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 21/04/2013

ΩΡΑ 07:00 Π.Μ. – ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/04/2012

ΩΡΑ 06:00 Μ.Μ. – ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΙΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Θ΄ ΩΡΑΣ

ΩΡΑ 07:00 Μ.Μ. – ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

                                                                                                        ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/03/13
ΩΡΑ 07:00 Π.Μ. – ΑΓΑΠΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΥ – ΟΣΙΑΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ
ΟΡΘΡΟΣ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ-Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΑΔΥ 1Η   ΜΑΡΤΙΟΥ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΑ
 
ΩΡΑ 06:30 Μ.Μ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Θ΄ΩΡΑΣ -
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΑ
ΩΡΑ 07:00 Μ.Μ. ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ & Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ
ΘΕΙΑΣ  ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ
ΩΡΑ 08:00 Μ.Μ.ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΙΤΗ - ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΟΛΛΥΒΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ 03/03/13 - ΩΡΑ 07:00Π.Μ.- ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/03/13 - ΩΡΑ 07:00Π.Μ.- ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/03/13 (ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ). -ΩΡΑ 07:00Π.Μ.- ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ 10/03/13 - ΩΡΑ 07:00Π.Μ.- ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΡΙΤΗ 12/03/13
ΩΡΑ 07:00Π.Μ.- ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/03/13 – ΩΡΑ 07:00Π.Μ.- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΠΑΤΜΩ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/03/13 - ΩΡΑ 04:30.Μ.Μ. – ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19/03/13 - ΩΡΑ 04:30.Μ.Μ. – ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/03/13
ΩΡΑ 06:00Μ.Μ.- ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ
ΩΡΑ 06:30Μ.Μ.- ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Θ΄ΩΡΑΣ – ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21/03/13 - ΩΡΑ 05:00.Μ.Μ. – ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/03/13
ΩΡΑ 06:00Μ.Μ.- ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΩΡΑ 07:00Μ.Μ.- ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ - ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Α΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/03/13
ΩΡΑ 07:00 Π.Μ.-ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ἀναμνηση τοῦ δια κολλύβων θαύματος τῶν Ἁγίων Θεοδώρων.
(Εὐλόγηση Κόλλυβων Ἁγίων Θεοδώρων)
ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ 24/03/13.(ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)(Λιτάνευση τῶν ἱερῶν εἰκόνων.)
ΩΡΑ 07:00 Π.Μ.-ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/03/13/ - ΩΡΑ 07:00 Π.Μ.-ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΤΡΙΤΗ 26/03/13 - ΩΡΑ 05:00.Μ.Μ. – ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/03/13
ΩΡΑ 06:00 Μ.Μ.-ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ
ΩΡΑ 06:30Μ.Μ.-  Θ΄ΩΡΑ & ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/03/13 - ΩΡΑ 05:00.Μ.Μ. – ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 29/03/13
ΩΡΑ 06:00Μ.Μ.- ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΩΡΑ 07:00 Μ.Μ.-ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ - ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Β΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/03/13
ΩΡΑ 07:00 Π.Μ.-ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ 31/03/13 (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ)
ΩΡΑ 07:00 Π.Μ.-ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 


ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ & ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΩΡΑ 04:30μ.μ.
ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΡΑ 07:00π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 02\02\2013
Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03/02/2013 (ΙΕ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ)
ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΧΟΥ,ΑΝΝΗΣ ΠΡΟΦΗΤΙΔΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 07\02\2013
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΑΜΨΑΚΟΥ
ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΗΜΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  08\02\2013
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10\02\2013(ΙΣΤ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ)
 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11\02\2013
ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 14\2\2013
 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΚ ΜΥΡΟΧΟΒΟΥ(Τοπικὸς Ἅγιος)       
ΚΥΡΙΑΚΗ  17\02\2011(ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ)
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ
ΤΡΙΤΗ 19\02\2013
ΦΙΛΟΘΕΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ  23\02\2013
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ- ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24\02\2013 (ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)
Α΄& Β΄ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
                                                                                                                           


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ -  ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ -  ΩΡΑ 04:30 μ.μ.
ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΡΑ 07:00 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11\01\2013 
ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13\01\2013(ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ)
ΟΣΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 17\01\2013
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΗΜΙΤΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΒΕΡΟΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΤΟ ΝΤΟΥΒΛΑΤΑΝΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18\01\2013
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/01/2013
ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ – ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20\01\2013 ΙΒ ΛΟΥΚΑ(Δέκα Λεπρῶν)
ΟΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21\01\2013
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ – ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ
ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ – ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ
ΤΡΙΤΗ 22\01\2013
ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΣΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23\01\2013
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  25\01\2013
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27\01\2013 ΙΕ ΛΟΥΚΑ(Ζακχαίου)
ΑΝΑΚ.ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28\01\2013
ΕΦΡΑΙΜ & ΙΣΑΑΚ ΤΩΝ ΣΥΡΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30\01\2013
ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 31\01\2013 
ΚΥΡΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου